Příběh a smysl

Nadační fond Viki vznikl na jaře 2024 i když myšlenka na jeho založení zrála mnohem déle.

Inspirací a podnětem mi byl příběh mojí Viki, snílka se spoustou nápadů a dobré nálady, příběh kdy se nám během vteřiny, jednoho krásného letního dne, změnil celý život, do kterého nám vstoupilo onkologické onemocnění Ewingův sarkom (druhý nejčastější maligní tumor kostí).

Viki s ním statečně soupeřila víc jak 2,5 roku. Během tohoto času jsme přes všechny útrapy prožily spoustu krásných chvil – chvil kdy jsme věděly co je být spolu, poznaly jsme spoustu nových skvělých přátel a poznaly kteří z těch co jsme do teď měly jsou ti praví.

Také jsme poznaly pomoc nadací, ale i zklamání, kdy Viki napsala dopis a nikdo se ji neozval.

Poznaly jsme, co to je moci se o sebe opřít a jak je príma když máš koho se zeptat na radu v situacích, ve kterých, i když se zdají banální, nevíš co dělat.

Viki si přála být dětskou sestřičkou na onkologickém oddělení, kde by mohla pomáhat dětem, protože jak říkala, tím že ví, může poradit a pomoci a bude vědět jak se děti cítí a co potřebují.

Viki v lednu 2022 odešla, spousta jejích snů zůstala nesplněná a já se chci pokusit splnit alespoň jeden z nich a to pomáhat

Markéta Cremonini
maminka Viki, zakladatelka nadačního fondu Viki

Smysl nadačního fondu

Smyslem naší činnosti, je pomáhat onkologicky nemocným dětem, mladistvým a jejich rodinám.

V některých chvílích je přítomnost druhého, podpora nebo vyžádaná rada ta nejpodstatnější zdánlivá maličkost, která je ovšem často opomíjená nebo nedostupná.

Na druhou stranu – I my vás prosíme o radu, o nápad či doporučení jak, anebo komu, bychom mohli pomoci. Dejte nám prosím vědět.

Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli.

„Být spolu je to nejcennější co máme a co někomu můžeme dát.“

Našim cílem je nejen podpora dětských a mladistvých onkologických  pacientů a jejich rodin, ale také iniciativy vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a podmínek v rámci léčby i po ní.

Oblasti, na které se zaměřujeme:

Strava

Je to například tolik důležitá strava. Zvládnutí léčby vyžaduje kvalitní, mnohdy nízkobakteriální stravu. To ovšem není vždy jednoduché.

Sociální kontakt a výuka

Zůstat v kontaktu se svými spolužáky a v rámci možností zvládnout i výuku je pro děti více méně zásadní. Proto jsme připraveni udělat vše proto, abychom s vaší školou vyjednali individuální možnosti, jako například online studium. Některým školám i rodinám k tomu ovšem chybí vybavení – a i to bychom rádi změnili.

Pokud se v průběhu léčby nebo po jejím dokončení připravujete na přijímací zkoušky na vaši vysněnou školu, nebo vás čeká maturita či přijímací zkoušky na vysokou školu, dodáme vám skvělé on-line přípravné a doučovací materiály od našeho partnera Zkoušky na nečisto.

Osvěta a vzdělávací programy

Šířit osvětu o dětské onkologii a onkologických pacientech mezi širokou veřejnost (laickou i odbornou) považujeme za důležité. Proto připravujeme spolupráci s odborníky a lékaři a akce, kde budeme toto téma komunikovat.

Ozdravné a rekondiční pobyty, kulturní a sportovní akce

Další aktivitou je organizace rekondičních ozdravných pobytů a pořádání kulturních a sportovních akcí na podporu onkologických pacientů.